تصمیم‌های جدید اپراتورهای موبایل برای سال ۹۴

اپراتورهای مختلف ارتباطی کشور برای سال ۱۳۹۴ برنامه ریزی‌های متعددی صورت داده و به طور عمده تمرکزشان را بر گسترش شبکه ۳G و ۴G گذاشته‌اند.

آخرین اخبار