غرامت گرفتن از فرانسه امکان ندارد!

رئیس سازمان انتقال خون گفت: بر اساس پیگیری‌هایی که انجام دادیم امکان گرفتن غرامت ایران از فرانسه امکان ندارد.

آخرین اخبار