ربیعی:

۸ میلیون شاغل بیمه نشده داریم

وزیر تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی گفت: از حدود ۲۳ میلیون شغل شناسایی شده ۱۵ میلیون شغل مربوط به بیمه‌شدگان هستند و بقیه این مشاغل از مشاغل غیر بیمه‌ای است.

آخرین اخبار