مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب‌های ایران:

دریاچه ارومیه نجات پیدا نکند، توفان‌های نمکی شکل خواهد گرفت

مدیر ملی طرح حفاظت از تالاب های ایران گفت: عدم نجات دریاچه ارومیه منجر به شکل‌گیری توفان‌های نمکی خواهد شد.

آخرین اخبار