روایت خلبان ایرانی پرواز یمن از تلاش جنگنده‌های سعودی برای فرود هواپیما

کاپیتان صداقت نیا گفت : درحالی که متوجه تهدید مستمر عربستان شده بودیم باز با توجه به قانونی بودن پرواز اصرار کردیم که پرواز ما قابل شناسایی و با کد مشخص است.

آخرین اخبار