سامان نسیم عامل شهادت شیعه و سنی+تصاویر

هرچند رسانه‌های حقوق بشری به دنبال نشان دادن چهره‌ای معصوم گروهک پژاک هستند؛ اما نگاهی به خانواده‌های این شهیدان می تواند پاسخی برای همه ادعاهای آنها باشد.

آخرین اخبار