اینفوگرافی/ علم بهتر است یا ثروت

این سوال مطرح است آیا این ۵۵۰ میلیون دلار یا در نهایت ۴٫۲ میلیارد دلار در انتهای دوره ۶ ماهه با اقدامات ایران در زمینه هسته ایی برابری دارد؟

آخرین اخبار