دادزن هایی که نان صدایشان را می خورند / فریاد های بی عدالتی که حنجره میخشکاند

واقعیت این است که اقدامات انجام شده در سال های اخیر برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی اثر گذاری لازم را برای رفع این دغدغه نداشته است.

آخرین اخبار