مدیر شبکه الاتجاه عراق:

گروه داعش توسط صهیونیست ها حمایت می شود

مدیر شبکه الاتجاه عراق گفت:گروه داعش توسط صهیونیست ها و کشور های غربی حمایت می شوند،در اسرائیل آموزش می بینند و تحت حمایت و درمان قرار میگیرند.

آخرین اخبار