آزمایشگاهی که تجهیزات پزشکی بی‌کیفیت را بر می‌چیند

مدیرکل آزمایشگاه مرجع کنترل سازمان غذاودارو از راه‌اندازی نخستین آزمایشگاه مرجع تجهیزات پزشکی کشور برای بررسی و نمونه‌برداری ملزومات پزشکی بی‌کیفیت خبر داد.

آخرین اخبار