دبه دقیقه ۹۰ در مذاکرات برای گرفتن امتیازات بیشتر از ایران است

تحلیل‌گر مسائل سیاست خارجی اظهار داشت: این اتفاقات به معنای شکست مذاکرات نخواهد بود و یک ریسک و خطری است که آمریکا در دقیقه نود انجام داده است.

واشنگتن:

در توافق نهایی تحریم‌ها علیه ایران تعلیق می‌شود نه لغو

معاون وزیرخارجه آمریکا می‌گوید: آنچه در توافق نهایی هسته‌ای با ایران رخ خواهد داد، تعلیق تحریم‌هاست نه لغو آن

آخرین اخبار