معشوقه مأمون، مخلوق خیالی من است برای پرتاب مخاطب به ۱۳۰۰ سال قبل

تازه‌ترین رمان سید علی شجاعی با عنوان «به بلندای آن ردا» در نمایشگاه کتاب منتشر شد.این رمان به روایت زندگی و شهادت امام رضا از زبان مأمون پرداخته است.

آخرین اخبار