دولت باردیگر از حذف یارانه ها خبر داد

وزیر اقتصاد در حاشیه همایش خروج از رکود، اعلام کرد: اگر بخواهیم به صورت قطعی و بدون خطا یارانه‌بگیران غیرنیازمند را حذف کنیم، ۲۰۰ هزار نفر قابل حذف هستند.

آخرین اخبار