درگفت وگوی با عوض حیدرپور،عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس مطرح شد

اقتصاد مقاومتی دانش بنیان است/ اقتصاد مقاومتی همرا با اقتصاد کلاسیک

دراقتصاد مقاومتی، اینگونه برنامه ریزی شده که درآن ازتمام ظرفیت های مردمی استفاده می شود، درواقع همانگونه که سپاه با تکیه برنیروهای انقلابی بسیج توانست درمقابل هجمه های دشمن بایستد، دراقتصاد مقاومتی نیز تمام توانمندی های مردمی پشت سر اقتصاد مقاومتی قرارگرفته و همه امکانات دولتی و ظرفیت های ملی استفاده می شود.

آخرین اخبار