تورم ۹۴ چقدر می‌شود

هدف‌گذاری‌های مختلفی برای مدار تورمی در سال پیش رو انجام شد که می توان گفت که تورم در سال ۹۴ کمتر از ۱۴ درصد خواهد شد.

آخرین اخبار