مدیر جهاد کشاورزی شهرضا:

نرخ تضمینی محصولات کشاورزی از اتلاف تولیدات جلوگیری می‌کند

مدیر جهاد کشاورزی شهرضا گفت: با برقراری نرخ تضمینی محصولات می‌توانیم از اتلاف تولیدات و هدر رفت منابع جلوگیری کنیم و در جهت ایجاد آرامش و ثبات بازار اقتصاد کشاورزی و دام گام‌های موثری برداریم.

آخرین اخبار