کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است

رئیس کل بانک مرکزی گفت: کارمزد خدمات بانکی اجتناب‌ناپذیر است و برای به روز شدن خدمات، استفاده‌کننده باید هزینه را پرداخت کند.

آخرین اخبار