روحانی در دیدار نوروزی جمعی از وزرا، معاونین و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی:

دولت تحرک جدیدی را در عرصه اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی آغاز کرده است

رئیس‌جمهوری با بیان اینکه بیشترین وقت را در عرصه اقتصاد و سیاست خارجی صرف می‌کند، گفت: در عرصه فرهنگ بخش اعظم کار خارج از اختیار دولت است. در عرصه سیاست داخلی و فرهنگ، عزم دولت جدی است و همکارانم کارها را با اهتمام جدی انجام می‌دهند.

آخرین اخبار