در ژانویه ۲۰۱۵

صادرات نفت ایران به زیر سطح مجاز بر اساس توافق ژنو رسید

واردات نفت کشورهای آسیایی از ایران در ماه ژانویه ۲۰۱۵ نسبت به یک سال قبل حدود ۲۲ درصد کاهش یافت و به زیر یک میلیون بشکه در روز رسید.

آخرین اخبار