عبدالمالکی:

توافق هسته‌ای اقتصاد ایران را به کما می برد

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق گفت: بخش اصلی مشکلات اقتصادی ایران ناشی از ناکارآمدی اقتصادی است و توافق هسته ای تنها اقتصاد کشور را به کما می کشاند.

آخرین اخبار