رئیس سازمان بسیج مستضعفین در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی خبرداد

ایجاد ۱۰۰هزار شغل در کارگاه‌های کوچک توسط بسیج سازندگی

سردار نقدی در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی گفت: فساد اقتصادی و مبارزه با قاچاق از الزامات مشارکت عمومی و توسعه سرمایه‌گذاری در تولید است.

آخرین اخبار