آیت‌الله ‌صافی‌گلپایگانی در دیدار رئیس‌ جمهور‌:

توجه به سیاست خارجی و ارتباط سازنده با دیگر کشورها حائز اهمیت است

مرجع تقلید شیعیان گفت:‌ توجه به سیاست خارجی حائز اهمیت است و نباید چند کشور موضوع سیاست خارجی ما باشد، بلکه باید به ارتباط سازنده با دیگر کشور‌ها توجه شود.

در دیدار با رئیس‌جمهور مطرح شد

آیت‌الله نوری همدانی: دولت برنامه‌های فرهنگی خود را براساس نظر مراجع تقلید و علما پیش ببرد

مرجع تقلید شیعیان در دیدار با رئیس‌جمهور گفت: دولت برنامه‌های فرهنگی را براساس نظرات علما پیش ببرند تا برای دلسوزان نظام و متدینان نگرانی‌ به وجود نیاید

آخرین اخبار