رئیس مجلس شورای اسلامی:

فردی در یکی از استان‌ها گفته واحدهای هسته‌ای در کشور تعطیل شده در صورتی که این موضوع حقیقت ندارد

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: نیازهای واقعی کشور بدون تفاهم و همگرایی ملی برطرف نمی‌شود، چراکه شرایط ایران اسلامی از نظر اقتصادی و منطقه‌ای عادی نیست.

آخرین اخبار