آقای هاشمی! با دیدن این عکسها پیرامون «اقتصاد صدقه ای» و «گداپروری» سخنی ندارید!؟

اختصاص «سبد کالا» به بخشهایی از مردم، جنجالی ترین تصمیم اقتصادی دولتمردان جدید از آغاز کار تاکنون است، اقدامی که این روزها مورد نقد همه جانبه مردم، کارشناسان و اصحاب رسانه قرار گرفته است.

آخرین اخبار