کارشناس مسئول سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرضا:

رسانه ها در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها دولت را یاری کنند

کارشناس سیاسی اجتماعی فرمانداری شهرضا گفت: رسانه ها در اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دولت را یاری کنند.

آخرین اخبار