پوتین: روسیه برای هر تهدیدی پاسخ لازم و کافی دارد

رئیس جمهوری روسیه با بیان اینکه روسیه برای هر تهدیدی پاسخ کافی در اختیار دارد تاکید کرد که هیچ کس نباید توهم برتری نظامی بر روسیه را داشته باشد.

آخرین اخبار