گفت وگو با مهندس صابر میرزایی:

برای رسیدن به خط مقدم علم، محافظه کار هستیم

جامعه‌ی بشری برای رسیدن به «ثروت» به‌عنوان یکی از منابع قدرت مراحل و دوره‌های مختلفی را تاکنون گذرانده است.

آخرین اخبار