افزایش قیمت نفت به حدود ۶۲ دلار برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵

شرکت‌های بزرگ و همچنین تقویت رشد اقتصادی منطقه یورو، قیمت جهانی نفت برای نخستین بار در سال ۲۰۱۵ به نزدیک بشکه‌ای ۶۲ دلار رسید.

آخرین اخبار