رئیس بانک جهانی:

بحران آمریکا اقتصاد جهان را با خطر بزرگی روبرو می‌کند/ وضع کشورهای در حال توسعه بحرانی است

رئیس بانک جهانی با اعلام اینکه بحران آمریکا اقتصاد جهان را با خطر بزرگی روبرو می‌کند، گفت: وضعیت کشورهای در حال توسعه در حال حاضر بحرانی است.

آخرین اخبار