تداوم واردات بی‌رویه میوه با مجوزهای قدیمی

قائم مقام خانه کشاورز گفت: عدم نظارت باعث شده تا عده‌ای سودجو بخشی از پرتقال والنسیای جنوب را در بازار با عنوان پرتقال وارداتی با چند برابر قیمت عرضه کنند.

آخرین اخبار