احتمال اعلام آفساید برای گلهای ایران از سوی داورهایی با ملیت ۱+۵/ بازی هنوز تمام نشده است

روحانی باید توجه کند که بازی مذاکرات هنوز تمام نشده است و نا داور این رقابت که ملیتی پنج به علاوه یکی دارد هر آن ممکن است گلهای ایران را آفساید اعلام کند.

آخرین اخبار