گزارش استراتفور از اروپا در یک دهه آینده

اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۵ افول می‌کند

اندیشکده استراتفور تازه‌ترین گزارش پیش‌بینی خود از وضعیت جهان در یک دهه آینده را منتشر کرد و در آن نسبت به افول شدید اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۲۵، هشدار داد.

آخرین اخبار