پاسکاری یارانه تولید در زمین دولت

این چندمین باری است که توپ تخصیص یارانه تولید از هدفمندی یارانه‌ها، بین دولتمردان پاسکاری می‌شود.

آخرین اخبار