نفت، از تهدید تحریم تا فرصت شکوفایی اقتصادی

چگونه بلای سیاه را به طلای سیاه تبدیل کنیم؟

اگر مبنای اقتصاد کشور اقتصاد مقاومتی باشد. و اصل سیزدهم این سیاست که تاکید آن بر تبدیل نفت به فرآورده با ارزش افزوده بالا است.

آخرین اخبار