دانشجویان بسیجی شهرضا اعلام کردند:

اجازه نمی دهیم شهر شهید همت جولانگاه فتنه گران شود

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی شهرستان شهرضا طی بیانیه ای اعلام کرد: اجازه نمی دهیم شهر شهید همت جولانگاه فتنه گران شود

آخرین اخبار