آزادی یواشکی مسلمانان در ایتالیا + تصاویر

با وجود زندگی بیش از یک میلیون مسلمان در این کشور، دولت ایتالیا محدودیت های سخت گیرانه ای در زمینه مساجد مورد تائید دولت را اعمال کرده است.

آخرین اخبار