رئیس میراث فرهنگی شهرضا:

نظارت بر رستوران‌های بین راهی در شهرضا شدت می‌گیرد

رئیس نمایندگی میراث فرهنگی و گردشگری شهرضا گفت: نظارت بر رستوران‌های بین راهی در ایام تابستان در شهرضا شدت می‌گیرد.

آخرین اخبار