پس از سه بار رای گیری

عبدالله سهرابی رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا شد

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر شهرضا برگزار شد.

آخرین اخبار