عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی:

افکار وهابیت پشت پرده انتشار مقاله روزنامه بهار است

عضو هیئت رئیسه کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: یادداشت روزنامه بهار،نشانه حرکت در راستای اهداف سلفی ها و وهابیون است که از طریق دشمنان اسلام در بیرون از کشور هدایت می شود.

آخرین اخبار