رابطه گستاخی سعودی‌ها و رفتارهای دوستانه دولت و خاندان هاشمی

همان رفاقت های دیرینه و درخواست های مکرر برای دوستی دو کشور است که موجب شده تا رژیم آل سعود تا این حد دست به گستاخی علیه ایرانیان بزند.

آخرین اخبار