نظرسنجی‌ها از مساله‌ی هسته‌ای ایران چه می‌گویند

بدون شک یار دوازدهم تیم۱+۵در ماراتن هسته ای، رسانه‌های غربی هستند که با بهانه مختلف از قبیل نظر سنجی و امثال آن سعی در تزریق نظرات خود به افکار عمومی دارند.

آخرین اخبار