عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان:

برنامه اجرایی سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ صنعت خودرو تدوین و به وزارت صنعت ارائه شد

یک عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان از تدوین برنامه اجرایی سند چشم‌انداز و اهداف صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴ توسط سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران خبر داد.

آخرین اخبار