خبر| فروشگاه های زنجیره ای، زنجیری بر دست و پای شهر

شهرضانیوز- دبیر ستاد امر به معروف: کسبه و بازاریان، چهره شهر هستند و چهره شهر باید اسلامی باشد.

آخرین اخبار