چرا کسی حواسش نیست؟

یک اثر ضد ایرانی نماینده افغانی اسکار/ فیلمی از درون ایران، علیه ایران و ایرانی

آیا می دانیم که معرفی این فیلم به‌عنوان نماینده افغانی اسکار چه بازخورد بدی را در سطح جهان برایمان به دنبال خواهد داشت؟ آن‌هم فیلمی که در آن فقط و فقط تصویری فلاکت‌بار از افغانیان مهاجر در ایران ارائه می‌شود.

آخرین اخبار