بیانیه تیپ فاطمیون:

حماسه ابوحامد ادامه دارد

تیپ فاطمیون در بیانیه‌ای اعلام کرده است که راه «ابوحامد» فرمانده شهید خود را ادامه می‌دهد و هزاران ابوحامد دیگر از خون او در حال روئیدن است.

آخرین اخبار