جمع آوری چفیه در مراسم افطاری روحانی/ عکس

سوال جدی مطرح می شود که علت جمع آوری چفیه ها چیست؟ مگر چفیه چه اشکالی داشت؟

آخرین اخبار