افضلی‌فرد:

فرجی‌دانا موظف به ارائه اطلاعات درباره دانشجویان ستاره دار به مجلس شد

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: کمیسیون اصل ۹۰، وزیر علوم را موظف به ارائه اطلاعات درباره دانشجویان ستاره‌دار به نمایندگان مجلس کرد.

آخرین اخبار