با انتشار اشعار یک شاعر فتنه صورت گرفت؛

درخواست عجیب روزنامه اطلاعات از رهبر انقلاب+ تصاویر

شاعر در قسمت هایی از این شعر اقدام به طرح موضوع رفع ممنوعیت های خاتمی و از رهبر انقلاب تقاضای بهبود روابط با وی را کرده است.

آخرین اخبار