حسن عباسی مطرح کرد

افشای دروغ آمریکا در برقراری تماس با روحانی

رئیس اندیشکده یقین گفت: اگر بانک مرکزی و سازمان بورس کشور، ربا را از ساختار اقتصاد جدا نمی‌کنند، آماده راه‌اندازی جنبش رسمی مبارزه با ربا در کشور هستیم.

آخرین اخبار