در آستانه جدایی بحرین منتشر شد

مستندی در افشای حقایق رفراندوم استقلال بحرین از ایران

در آستانه سالگرد جدایی بحرین از ایران و استقلال این کشور از قیمومیت انگلستان، انقلابیون بحرین در مستندی برخی ناگفته‌های این رفراندوم ساختگی و روابط بین خاندان آل‌خلیفه و دولت انگلستان را برملا کردند.

آخرین اخبار